Cég ingatlanok

CÉG INGATLANOK


A cégkombinációk felépítése, vagy a cégjogi problémák megoldása során gyakran kerül sor ingatlan, vagy más eszköz átruházására.

A megoldást nagyon költségessé tenné, ha az átruházásokat ÁFA, vagy visszterhes vagyonátruházási illeték terhelné.

Ismerjük az ÁFA és illetékmentesség szabályait, és alkalmazzuk ezeket a szabályokat az átruházások lebonyolítása során.

Közös tulajdonban álló cégingatlanok, vagyoni részesedések, üzletrészek, vagy részvények esetén az átruházásnak olyan módját javasoljuk, amely kizárja, hogy a tulajdonostárs elővásárlási jogot érvényesíthessen.

Hacsak egyéb jogi akadálya nincs, a jelzálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonjoga is átruházható.

A jelzálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonjogának átruházása – ha annak nincs egyéb jogi akadálya - nemcsak cégügyekben lehet előnyös.

A cégben lévő ingatlanok eladása esetén – ha az ingatlan már hosszú évek, vagy évtizedek óta a társaság tulajdonában van – a könyv szerinti nyilvántartási érték és a piaci forgalmi érték jelentős különbözete miatt, a különbözet után számított társasági adót kell fizetni.

Ezzel az adóteherrel számolni kell az ingatlan tényleges (kívülálló személy részére történő) értékesítésénél, és a társaság valamely tagja által kívánt magántulajdonba vétele esetén is.

Előrelátó adótervezés esetén – kellő időben, előre gondolkodva - megvan a törvényes módja annak, hogy a társasági adó alapját az ingatlan eredeti beszerzési ára ne befolyásolja.


[Mindenkit lebeszélünk arról, hogy a piaci forgalmi értéknél alacsonyabb vételárat írjon az ingatlan adásvételi szerződésbe.Nemcsak azért, mert ezzel bűncselekményt követ el.A vevőt azért is mert, ha később el akarja adni az ingatlant, akkor a valótlan (alacsony) vételár miatt jóval nagyobb lesz a társasági adó alapja.Az eladót pedig azért is, mert az ingatlan forgalmi értékét az illetékkiszabás miatt az illetékes NAV Illeték Főosztály meg fogja állapítani, és mint a NAV szervezetének része, a társasági adóhiány megállapításának lehetőségéről értesíteni fogja a NAV társasági adó ellenőrzéséért felelős osztályát, aminek következtében nemcsak a társasági adó különbözetét kell megfizetni, hanem az adóhiány 50 – 200 %-át kitevő adóbírság kiszabásával is számolni kell.]

Biztosítjuk a személyes konzultáció lehetőségét.

A konzultációért nem számítunk fel díjat.


Időpontot a legjobb telefonon egyeztetni.